Cestná nákladná preprava

HPC Road (export/import) – v cestnej nákladne preprave obstarávame kamiónovú prepravy v tuzemsku a na teritóriu Európy. Pri prepravách spolupracujeme s tuzemskými aj zahraničnými dopravcami. K prepravám využívame kamióny štandardnej konštrukcie, plachtové muldové návesy, chladiarenské návesy, izotermi a cisterny, ako aj klasické sklápače a walking floor –y pre hromadné substráty. Tiež obstarávame prepravy nadrozmerných a ťažkých nákladov a prepravy ADR.

Okrem celokamiónových prepráv obstarávame aj prepravy malými vozmi.

Slovenčina

Železničná nákladná preprava

HPC Rail – (export/import) – v spolupráci s dopravcami pôsobiacimi na vnútornom a medzinárodnom dopravnom trhu v železničnej preprave obstarávame prepravu kusových aj hromadných tovarov a nadrozmerných nákladov v režime vnútroštátnej prepravy, ako aj v prepravách  po teritóriu Európy, a tiež  cez pohraničné prechodové stanice (PPS) Maťovce/Užhorod a Čierna nad Tisou/Čop v smerovaní na Ukrajinu, Bielorusko, Rusko a stredoázijské krajiny a ďalej do Číny a Mongolska.

Ponúkame možnosť použitia kontajnerov pri prepravách do ďalekovýchodných destinácií.

Slovenčina

Námorná a riečna preprava

HPC Ocean & River Freight  (export/import) - v námornej preprave v spolupráci s renomovanými námornými spoločnosťami poskytujeme kvalitný a spoľahlivý servis na profesionálnej úrovni. Obstarávame konvenčné  a kontajnerové prepravy  v kontajneroch štandardnej aj špeciálnej konštrukcie cez  prístavy Hamburg, Bremenhaven, Rotterdam, Amsterdam, Antverpy, Koper alebo Rieka. K preprave malých zásielok  využívame zberné kontajnery.

Slovenčina

Multimodálna preprava

Multimodálna preprava využitím niekoľkých druhov prepráv umožňuje pripraviť optimálne logistické riešenia prepravy tovarov. Využitím našich skúsenosti a v spolupráci s našimi partnermi vám ponúkneme vhodné prepravno-logistické riešenia prepravy vašich tovarov cez dunajské alebo európske prístavy.

Slovenčina

Intermodálna preprava

Využitím vhodných prepravných jednotiek intermodálnej prepravy bez nutnosti manipulácie s prepravovaným tovarom znížite riziko jeho poškodenia predovšetkým pri prepravách na dlhé vzdialenosti. Cez terminály kombinovanej dopravy vám v spolupráci s našimi partnermi pripravíme riešenia prepravy vášho tovaru na vami určené destinácie.

Slovenčina