Úvod

Vitajte na HPC - Slovakia s.r.o.

Spoločnosť H.P.C.  Slovakia, s.r.o. vznikla 04.11.2011  cieľom poskytovania zasielateľských a  prepravno- logitických služieb v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej kamiónovej prepravy tovarov na teritóriu Európy, ako aj štátov SNŠ. V roku 2013 organizačnou zmenou  bol    rozšírený rozsahu poskytovaných služieb o oblasť nákladnej železničnej a námornej prepravy.

Slovenčina