About Us

Spoločnosť H.P.C.  Slovakia, s.r.o. vznikla 04.11.2011  cieľom poskytovania zasielateľských a prepravno - logitických služieb v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej kamiónovej prepravy tovarov na teritóriu Európy, ako aj štátov SNŠ. V roku 2013 organizačnou zmenou  bol    rozšírený rozsahu poskytovaných služieb o oblasť nákladnej železničnej a námornej prepravy.

Prepravno-logistické služby sú zabezpečované pracovníkmi s bohatými skúsenosťami  v danej činnosti.

V spolupráci s renomovanými partnermi máme záujem poskytovať komplexné služby našim obchodným partnerom v celom rozsahu a podľa ich požiadaviek.

Spoločnosť poskytuje svoje zasielateľské služby na základe zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.

Poskytované služby:

  • Cestná preprava
  • Železničná preprava
  • Riečna a námorná preprava
  • Multimodálna preprava
  • Intermodálna preprava
  • Poradenstvo
English